1. Výběr a prohlídka

Zaujala Vás nabídka konkrétního domu? Chcete získat více informací? O svém zájmu o vybraný dům z naší nabídky nás prosím informujte telefonicky, emailem – nebo osobní návštěvou na pozemku, kde se Vám rádi budeme věnovat.

2. Rezervační smlouva

Jestliže se rozhodnete pro koupi konkrétního domu, uzavřeme s Vámi rezervační smlouvu. Rezervační poplatek je ve výši 200.000,- Kč včetně DPH. Poplatek je započítáván do kupní ceny pozemku (100 000 Kč) a rodinného domu (100 000 Kč). Rezervace vám slouží k získání času pro vyřízení financování. Po dobu rezervace vybraný dům a pozemek nebude dále nabízen.

3. Kupní smlouva

Dalším krokem je kupní smlouva na koupi pozemku. Touto smlouvou se stanete vlastníky konkrétního pozemku, na kterém bude prováděna výstavba domu. Tato smlouva se podepisuje společně se smlouvou o dílo na výstavbu domu.

4. Smlouva o dílo

Dle této smlouvy a vám budeme stavět dům, který jste si vybrali. Tato smlouva stanovuje podmínky a náležitosti výstavby, vybavení domu a platební podmínky, tedy uvolňování prostředků dle jednotlivých etap výstavby. Smlouva se uzavírá se společností Ekobuildings s.r.o. a podepisuje se zároveň s kupní smlouvou.

5. Kolauadace a předání domu

Po dokončení domu proběhne kolaudace a získání souhlasů s užíváním od dotčených orgánů státní správy. Následně bude sepsán předávací protokol k domu. Od této doby budete moci dům užívat.

  • sazby od 1,79% p.a.

  • koncepce financování
    s výší vlastních zdrojů od 10%

  • vyřízení hypotéky zdarma

  • čerpání hypotéky zdarma

  • odhad nemovitosti zdarma

Ing. Vojtěch Duffek

hypoteční makléř

725 569 403
vojtech.duffek@4fin.cz

Financováním bydlení se zabývám již 13 let. Zprostředkovali jsme hypoteční úvěry historicky za 1,5 miliardy kč. Děláme pro klienty komplexní službu od vymyšlení optimální koncepce financování přes vyřízení hypotéky až po její čerpání.